palliativ og terminal sygepleje
Bevægeapparatet,  Ernæring,  Kommunikation,  Psykosociale forhold,  Respiration og cirkulation,  Smerter og sanseindtryk,  Søvn og hvile,  Viden og udvikling

Forskellen på terminal og palliativ sygepleje

Terminal sygepleje og palliativ sygepleje er begreber, der ofte bruges i sammenhæng med sygdomme, der har en alvorlig prognose. Begge begreber har at gøre med, at give støtte og lindring til mennesker, der er i livets sidste faser, men der er nogle markante forskelle mellem de to begreber.

Terminal Sygepleje:

Terminal sygepleje er en form for pleje, der fokuserer på borgere, hvis sygdomme eller tilstande er uhelbredelige og forventes at føre til død inden for en relativt kort tidsramme, typisk inden for seks måneder. Den primære målsætning er at sikre, at borgeren er så komfortabel som muligt i de sidste dage, uger eller måneder af deres liv.

Dette indebærer ofte smertelindring, kontrol af andre symptomer som kvalme eller åndenød, og psykologisk støtte til både borgeren og deres familie. Terminal sygepleje kan gives derhjemme, på hospitalet eller på et specialiseret hospicecenter, alt efter borgerens præferencer og behov.

Palliativ Sygepleje:

Palliativ sygepleje, på den anden side, er en tilgang til pleje, der er rettet mod at lette symptomer og forbedre livskvaliteten for patienter med alvorlige, livstruende sygdomme. Dette kan omfatte borgere i enhver fase af sygdommen, ikke kun dem i den terminale fase.

Formålet med palliativ pleje er at hjælpe borgeren med at leve så aktivt og komfortabelt som muligt, mens de håndterer de fysiske, følelsesmæssige, sociale og åndelige udfordringer, der følger med deres sygdom. Palliativ sygepleje indebærer en holistisk tilgang, der adresserer hele patientens velbefindende og ikke kun deres fysiske symptomer.

Forskel på Fokus:

Den primære forskel mellem terminal og palliativ sygepleje er fokus. Terminal sygepleje er rettet mod borgere, hvis død er nært forestående, og har til formål at sikre en fredelig og komfortabel overgang i de sidste dage eller uger af deres liv. Palliativ sygepleje, derimod, er relevant på ethvert stadium af en livstruende sygdom og fokuserer på at forbedre livskvaliteten og lindre symptomer på tværs af sygdomsforløbet. Mens begge former for pleje deler det grundlæggende mål om at lette lidelse, varierer deres tilgange afhængigt af borgerens behov og sygdomsforløb.

Sammenfattende:

At forstå forskellen mellem terminal og palliativ sygepleje er afgørende for at kunne tilbyde den rette pleje til alvorligt syge borgere. Mens terminal sygepleje fokuserer på de sidste dage eller uger af patientens liv, strækker palliativ pleje sig over hele sygdomsforløbet og adresserer både fysiske og følelsesmæssige behov. Begge former for pleje spiller en vigtig rolle i at sikre, at borgere og deres familier modtager den støtte og pleje, de har brug for, for at opnå en værdig og komfortabel oplevelse, uanset sygdommens udfald.

Redskaber og tilgange, som en sygeplejerske kan bruge i den palliative sygepleje:

Smertelindring:

Sygeplejersker kan administrere smertestillende medicin i forskellige former som tabletter, injektioner, eller gennem intravenøse linjer for at lindre smerter forbundet med borgerens tilstand.

Symptomkontrol:

Udover smerte kan palliative borgere opleve andre symptomer såsom kvalme, opkastning, åndenød, angst, eller depression. Sygeplejersker kan administrere medicin eller anvende andre teknikker som afslapningsteknikker, åndedrætsøvelser, eller massage for at håndtere disse symptomer.

Ernæringsstøtte:

Mange palliative borgere kan have nedsat appetit eller problemer med at spise og drikke på grund af deres sygdom. Sygeplejersker kan tilbyde ernæringsrådgivning og hjælpe med at tilvejebringe bløde eller flydende fødevarer, kosttilskud eller ernæringsdrikke for at opretholde borgerens ernæringsstatus.

Hygiejnisk pleje:

Sikring af grundlæggende hygiejnisk pleje som badning, mundhygiejne, og skiftning af sengetøj kan bidrage til borgerens komfort og velvære.

Psykosocial støtte:

Sygeplejersker kan tilbyde psykosocial støtte til både borgeren og deres pårørende gennem samtaler, rådgivning, eller henvisning til psykologisk støtte eller supportgrupper.

Spirituel omsorg:

For borgere med åndelige eller eksistentielle bekymringer kan sygeplejersker tilbyde åndelig støtte gennem samtaler, tilgængelighed af åndelige vejledere, eller muligheder for bøn eller meditation.

Avancerede plejeteknikker:

Sygeplejersker kan udføre avancerede plejeteknikker som sårpleje, kateterpleje, eller stomaomsorg for at sikre borgerens komfort og forebygge komplikationer.

Familie- og pårørendestøtte:

Sygeplejersker spiller en vigtig rolle i at støtte borgerens familie og pårørende gennem hele sygdomsforløbet ved at tilbyde information, rådgivning, og emotionel støtte.

Disse er blot nogle få eksempler på de mange redskaber og tilgange, som sygeplejersker kan bruge i den palliative sygepleje for at sikre, at borgeren oplever komfort, værdighed og livskvalitet i de sidste faser af deres liv.

SPICT 4ALL Skema

En mere systematisk måde at udøve palliativ sygepleje på, er ved at tage udgangspunkt i SPICT 4ALL skemaet.

“SPICT 4ALL” er en forkortelse for “Supportive and Palliative Care Indicators Tool for All”. Det er et værktøj designet til at hjælpe sundhedspersonale med at identificere borgere der kan have behov for palliativ pleje eller støttende pleje, uanset deres diagnose eller alder. SPICT 4ALL-skemaet består af en række indikatorer, der kan anvendes til at vurdere en borgers behov for palliativ pleje. Disse indikatorer omfatter blandt andet fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov.

Her er et eksempel på nogle af de områder, der kan være inkluderet i SPICT 4ALL-skemaet:

  1. Diagnose og behandlingsmuligheder
  2. Fysisk funktionsevne og symptomer
  3. Psykisk velvære og kognitiv funktion
  4. Social støtte og netværk
  5. Åndelige eller eksistentielle bekymringer
  6. Fremtidige plejeønsker og præferencer

Læs mere om skemaet her https://www.spict.org.uk/spict-4all/spict-4all-dk/

Ved at bruge SPICT 4ALL-skemaet kan sundhedspersonale identificere patienter, der kan have gavn af en vurdering af deres palliative plejebehov og derefter iværksætte passende pleje- og støttetiltag. Det er et nyttigt redskab til at sikre, at borgere og deres familier modtager den rette pleje og støtte i overensstemmelse med deres individuelle behov og præferencer.

Gå ikke glip af nyt på Momwifenurse.dk

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *