Her finder du artikler indenfor sygepleje, pleje og sundhed. Der vil være anbefalinger, vejledninger og guider til hvordan du kan hjælpe andre og dig selv for at opnå en bedre velvære i hverdagen.


Virginia Henderson, sygeplejeteoretikker:

“Sygeplejerskens funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig død), som den enkelte ville udføre på egen hånd, hvis personen havde den fornødne styrke, vilje eller viden, og at gøre dette på en måde der hjælper den enkelte til så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen.