Vejledning sygepleje
Sygeplejerske,  Vejledninger,  Viden og udvikling

Sådan måles blodsukker, samt kontrol af blodsukker apparat

Formål

Formålet med denne vejledning er at kunne måle blodsukker korrekt samt kunne reducere fejlmålinger ved at overholde kontroller og vedligehold af apparatur.

Fremgangsmåde for blodsukker måling

Fremgangsmåde:

• Brug handsker

• Indstikssted skal være rent før blodprøvetagning

• Kontrollér teststrimlernes udløbsdato.

• Brug altid lukket engangsfingerprikker.

• Stik på siden af 3., 4. eller 5. finger, ikke på ”fingerblommen”, eller øreflip.

• Øreflip/finger skal være tør og varm.

• Mål på 1. bloddråbe.

• Sæt teststrimmel i BS-apparatet, når den viser en dråbe er den klar

• Hold teststrimlen ved bloddråben, indtil der er suget blod nok

• Afvent og aflæs resultatet.

Fejlkilder:

• At hænderne er urene

• At apparat eller strimler ikke har været opbevaret korrekt.

• At bloddråben har været for lille.

Normal værdi:

Blodsukkeret (BS) er under optimale omstændigheder:

• 4-7 mmol/l før måltiderne

• Under 10 mmol/l efter måltidet (cirka 1½ time)

Ofte har ældre værdier over det normale.

Symptomer på højt BS (Hyperglycæmi):

Træthed, slaphed, ukontaktbar, hyppige vandladninger, synsforstyrrelser, dårlig sårheling, tørst, psykisk nedstemthed, hyppige infektioner, kløe og svie for neden.

Symptomer på lavt BS (Hypoglycæmi):

Indre uro, let rysten på hænder, øget svedtendens, sultfornemmelse, svimmelhed, forvirret, aggressiv, hurtig puls, bevidsthedspåvirkning, ukontaktbar.

Udførelse af kontrol for blodsukker målings apparatur (Contour next)

· Kontrollér teststrimlernes udløbsdato samt batteristatus.

· Kvalitetskontrol udføres en gang månedligt samt ved ibrugtagning af ny blodsukker apparat, ny pakke teststrimler, ved gentagne uventede blodsukkerresultater, eller hvis apparatet ikke virker som det skal.

· Ryst flasken med kontrolopløsning grundigt (ca. 15 gange) inden hver brug.

· Klargør blodsukkerapparatet som ved blodsukkermåling.

· Pres en lille dråbe af kontrolopløsningen på en ren, ikke absorberende overflade og berør straks opløsningen med spidsen af teststrimlen. Kontrolvæsken suges ind i teststrimlen.

· Hold strimlen i kontrolvæsken, indtil apparatet bipper.

· Apparatet tæller ned fra 5 sekunder og genkender ved at markere et flueben i displayet.

· Sammenlign resultatet af kontrolmålingen med kontrolområderne på etiketten på beholderen med teststrimlerne.

· Ved fejlmåling trods korrekt udført kvalitetskontrolmålinger, forsøg da at gentage proceduren. Overvej om apparatet og/eller teststrimlerne er blevet flyttet fra en temperatur til en anden. Hvis dette er tilfældet, skal du vente op til 20 minutter for, at de kan tilpasse sig den nye temperatur, inden du foretager en kontroltest.

· Ved fortsatte gentagne resultater der ligger udenfor det forventede område kan apparatet ikke bruges før problemet af afhjulpet. (Se brugervejledning for at identificere og afhjælpe problemet).

· Fjern teststrimlen for at slukke apparatet. 

Vedligeholdelse 

· Teststrimlerne skal altid opbevares i en lufttæt beholder 

· Holdbarhed for uåbnet kontrolvæske: Se udløbsdatoen på beholderens etiket og æske. Holdbarhed for åben kontrolvæske: 6 måneder (fra flasken første gang blev åbnet). 

· Temperatur for opbevaring af uåbnet og åbnet kontrolvæske: (ml. 9-30 grader)

 · Der er ingen særlige krav til bortskaffelse af kontrolopløsningen.

 · Blodsukkerapparatet rengøres med desinfektionsserviet med 82 % Ethanol eller en fugtig (ikke våd) fnugfri serviet med et mildt rengøringsmiddel. 

Apparatet skal opbevares i det medfølgende beskyttende etui og beskyttes mod snavs og fedt. Udsæt ikke apparatet for høje eller lave temperaturer, fugt eller støv.

Gå ikke glip af nyt på Momwifenurse.dk

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.