• sygeplejefaglig referenderamme

    Sygeplejefaglig referenceramme

    Formålet med denne ramme er at etablere et fælles fagligt fundament for pleje af borgeren, støtte faglige drøftelser vedrørende vurdering af ressourcer, planlægning, udførelse og evaluering af pleje, fremme refleksion og støtte udøvelsen af sygepleje samt bidrage til fagets udvikling…