• Vigtigheden af faldregistrering for sygeplejersker

    Faldregistrering fungerer som et nøgleværktøj til at identificere potentielle risikofaktorer, der kan have bidraget til faldet. Ved at systematisk registrere begivenhederne omkring faldet kan sygeplejersker identificere underliggende årsager som svimmelhed, svaghed eller medicinske tilstande.