Sådan laves en korrekt Braden Score

Braden Score er en skala, der bruges til at vurdere en patients risiko for udvikling af tryksår. Den består af fem kategorier: perception, fugtighed, aktivitet, mobilitet og ernæring.

Hver kategori har en værdi mellem 1 og 4, hvor 1 angiver dårligst tilstand og 4 angiver bedst tilstand. Den samlede Braden Score spænder således fra 5 (dårligst) til 23 (bedst).

Her er en gennemgang af hver kategori og de faktorer, du skal vurdere for at opnå en korrekt Braden Score:

1. Perception (Opfattelse):
Vurder patientens evne til at registrere og reagere på ubehag og smerte. Er patienten i stand til at føle og rapportere ubehag? Har de fuld følelse i kroppen? Hvis ja, tildeles en score på 4; hvis der er nedsat følelse eller manglende evne til at rapportere ubehag, tildeles en lavere score.

2. Moisture (Fugtighed):
Vurder niveauet af fugtighed på patientens hud. Er huden konstant fugtig eller våd på grund af inkontinens, sved eller anden årsag? Hvis huden er tør, tildeles en score på 4; hvis huden er konstant fugtig, tildeles en lavere score.

3. Activity (Aktivitet):
Vurder patientens aktivitetsniveau. Er de i stand til at udføre aktiviteter uden hjælp eller begrænsninger? Kan de ændre deres kropsposition nemt og ofte? Hvis patienten er aktiv og kan ændre position ofte, tildeles en score på 4; hvis de har begrænset aktivitet og kan ændre position sjældent, tildeles en lavere score.

4. Mobility (Mobilitet):
Vurder patientens mobilitetsniveau. Kan de flytte sig frit uden hjælp eller begrænsninger? Hvis patienten har fuld mobilitet og kan flytte sig frit, tildeles en score på 4; hvis de har begrænset mobilitet eller er immobiliseret, tildeles en lavere score.

5. Nutrition (Ernæring):
Vurder patientens ernæringstilstand. Er de velernærede og indtager de tilstrækkelige mængder mad og drikke? Har de nogen ernæringsmæssige mangler? Hvis patienten har et optimalt ernæringsniveau og indtager tilstrækkelige mængder mad og drikke, tildeles en score på 4; hvis de har ernæringsmæssige mangler eller indtager utilstrækkelige mængder mad og drikke, tildeles en lavere score.

Når du har vurderet hver af disse fem kategorier, tildeles en score fra 1 til 4 for hver kategori. Til sidst summeres disse scores for at få den samlede Braden Score.

Læs mere på Hvad er tryksår og Observation af tryksår


Husk, at det er vigtigt at følge retningslinjerne og have kendskab til korrekt brug af Braden Score, herunder uddannelse og certificering, da korrekt vurdering er afgørende for at opnå pålidelige resultater og reducere risikoen for tryksår hos patienter.

Gå ikke glip af nyt på Momwifenurse.dk

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *