Sundhedspleje

Ernæring

Er personen over – eller undervægtig?

Er appetitten påvirket?

Søvn og hvile

Sover personen dårligere end normalt?

Kan der være behov for en kugledyne, eller andre tiltag inden sengetid

Hud og slimhinder

Er der udslæt, sår eller andet tilstede?

Respiration og cirkulation

Er der hoste, forhøjet blodtryk, eller åndenød?

Psykosociale forhold

Er der udfordringer med familien, misbrug, ensomhed eller andet?

Smerter og sanseindtryk

Har personen ondt? Er der problemer med hørelse eller syn?

Kommunikation

Kan personen gøre sig forståelig og forstå sin omverden? evt.demens

Seksualitet

Er der sygdom eller medicin der påvirker personens seksualitet?

Udskillelse af affaldsstoffer

Har personen diarre, forstoppelse eller problemer med vandladningen?

Funktionsniveau

Kan personen klare sit almindelige daglige liv herunder personlig pleje?

Mundhygiejne, personlig hygiejne

Bevægeapparat

Er der behov for træning eller evt.problemer med balancen?

Viden og udvikling

Forstår personen sin sygdom eller har brug for informationer?


Virginia Henderson, sygeplejeteoretikker:

“Sygeplejerskens funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig død), som den enkelte ville udføre på egen hånd, hvis personen havde den fornødne styrke, vilje eller viden, og at gøre dette på en måde der hjælper den enkelte til så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen.